Leányfalu kategória archívuma:

jan 31

Lakossági tájékoztató!

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 azonosító számú csatornázási projekt, mely öt település (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor) csatornahálózatának bővítését foglalta magába, 2015. december 31-én lezárult, a pályázat pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházásban érintett aszfaltos úthálózat eredeti állapotra való visszaállítása sok helyen még nem történt meg. Ennek oka, hogy a téli időjárási viszonyok között aszfalt-helyreállítási feladatokat nem lehet végezni. Az aszfaltos és egyéb utak végleges helyreállítására várhatóan március második felében, illetve áprilisban kerül sor.

A pályázatban lévő közel 60 km gerinccsatorna, és a 3049 telken belüli kiállás elkészült. A beruházás nagyságára való tekintettel előfordulhat, hogy néhány ingatlan esetében elmaradt a telken belüli kiállás megépítése. Kérjük azon ingatlantulajdonosok jelentkezését, akik fizetik az érdekeltségi hozzájárulást, s ennek ellenére nem alakították ki telkén belül a rákötés lehetőségét, szíveskedjen bejelentést tenni a Dunakanyari
Csatornázási Társulásnál az alábbi elérhetőségek egyikén:

email: dcstiroda@pocsmegyer.hu                telefon: 26/814-843

Kérjük továbbá az érintetteket, hogy a megépült hálózatra a rákötéseket még ne kezdjék meg, mert a rendszer még nem kapott működési engedélyt. A leendő szolgáltatók feladata, hogy a Katasztrófavédelemhez mihamarabb benyújtsák az ehhez szükséges papírokat. Amint az engedély megérkezik, a lakosság értesítést kap arról, hogy megkezdheti a gerincvezetékre való rákötést.

A házi bekötések kiépítéséhez a szolgáltató DMRV (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu), Fővárosi Vízművek Zrt. (Szigetmonostor, Pócsmegyer) által jóváhagyott bekötési terv szükséges. A tervet minden ingatlantulajdonosnak egyénileg kell elkészíttetni. A jóváhagyást követően a házi bekötés kiépíthető, azonban a két végpontot, vagyis a meglévő belső vezetékre való rákötés és a most megépült kiállásra való rákötés pontját szabadon kell hagyni, nem lehet betemetni. A megépült belső hálózatot a szolgáltatók – a működési engedély meglétét követően – egy helyszíni szemle keretében veszik át a lakosoktól, ahol ellenőrzik, hogy a kiépítés a terveknek megfelelően történt-e. Az engedély nélküli bekötés szigorú szankciókat von maga után!

A bekötési tervek elkészíttetését már nagyon sokan megkezdték, azonban a tervezők még nem tudják benyújtani a szolgáltatókhoz, mivel az ehhez szükséges geodéziai terv nem áll rendelkezésükre. Ezt a tervet a kivitelezőnek (Dunakanyar Konzorcium) kell prezentálni a beruházás befejezését követően. A tervek ellenőrzése és elfogadása jelenleg is zajlik a két szolgáltatónál.

Lakossági önerő

A projektben érintett 3049 ingatlantulajdonos 2012. január 1-jével kezdte meg a 240 000 Ft érdekeltségi hozzájárulás megfizetését. A többség OTP Lakástakarék pénztár szerződést kötött, melynek lejárata 2018. év eleje.
A projekt Támogatási Szerződésének aláírásakor (2011.12.19.) a támogatás mértéke 84,63% volt. A beruházás ideje alatt a támogatás mértéke 92,24%-ra emelkedett, valamint a Társulás (öt önkormányzat)  több alkalommal pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz önerő támogatásra, melyet sikeresen elnyert. Mindezekre hivatkozva elmondható, hogy a projekt során az önerőszükséglet jelentősen csökkent.
A befizetések nagy része az OTP Banknál, másik része az érintett lakosokból létrejött Társulatnál gyűlik. A mai napig felhasználásra csak az az összeg került, mely szükséges volt a projekthez. Igaz, a beruházás és ezzel egy-
idejűleg a projekt lezárult, azonban ennek is, mint minden európai uniós pályázatnak öt éves fenntartási ideje van (2020. december 31-ig). Ez azt jelenti, hogy ezen idő alatt mind a Magyar Állam, mind az EU bármikor ellenőrizheti a beruházást. Évente fenntartási jelentést kell készíteni, mely során igazolni kell a pályázatban szereplő környezeti-fenntarthatósági mutatókat, indikátorokat. Ilyen indikátor pl. a lakossági rákötések száma. Amennyiben a lakossági rákötések nem fogják elérni az elvárt mennyiséget, a Társulás komoly bírságra számíthat.
Erre hivatkozva, valamint arra, hogy az OTP LTP-k csak 2018-ban járnak le, a Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy a lakossági önerő elszámolása a fenntartási idő végén fog megtörténni.

Dunakanyari Csatornázási Társulás

A projekttel, káresetekkel kapcsolatos bejelentések:
Csepregi András projektvezető
Telefon: 20/951 4827
E-mail: csepregi.csatorna@hid.hu

dec 30

LEZÁRULT A JELENTŐS KÖRNYEZETMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS

Lezárult a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó öt település (Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu) csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási számú, több mint 4 milliárd forintos projekt.

 

A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén” című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv az EU új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Az előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot. 2004 és 2015 között Magyarországon a szennyvízgyűjtő csatornahálózattal ellátott területen élő lakosok száma 68%-ról 88-90%-ra nőtt, és a gyűjtőhálózattal összegyűjtött szennyvizek teljes mennyisége legalább másodfokú biológiai tisztítást kap a befogadóba történő kibocsátás előtt.

A Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2009 márciusában döntött a kistérségi csatornázási pályázat beadásáról EU-s források elnyerése céljából (KEOP 1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására). A csatornázási pályázathoz öt település – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – csatlakozott.

2009 decemberében megalakult a Dunakanyari Csatornázási Társulás, mely az érintett önkormányzatokat, mint beruházókat képviseli a projekt megvalósításában. Az önkormányzatok közreműködésével a csatornázásra kijelölt területeken lévő ingatlanokon 2010 nyarán kezdődött el a lakossági szervezés. A csatornázásban résztvevő lakosok Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot alapítottak, amely a lakossági befizetések összegyűjtéséről gondoskodik.

 1. november 20-án, a pócsmegyeri Polgármesteri Hivatalban írták alá ünnepélyes keretek között a projekt szerződését. Az előkészítő és tervezési munkák után, 2014 szeptemberében elkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

Az öt településen közel 4000 ingatlant érint a csatornázási fejlesztés, ebből Leányfalun, Tahitótfalun, Szentendrén közel 1500, Pócsmegyeren és Szigetmonostoron közel 2500 bekötés valósul meg a beruházás révén.

A mintegy 4 milliárd forint összegű uniós támogatásból, illetve a lakossági befizetésekből megvalósuló beruházás révén jelentősen nő a lakosság életminősége és csökken a környezet terhelése. A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a projekttel párhuzamosan idén befejeződtek a szentendrei szennyvíztisztító-telep beruházási munkálatai, így a fejlesztés révén a telep alkalmassá vált a régió megnövekedett igényének kiszolgálására, csökkentve a környezeti terhelést.

dec 20

Ügyfélfogadási szünet

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat az idei évben már nem tart félfogadást.
A következő félfogadás 2016.01.06-án lesz.
Áldott, békés Ünnepeket kívánunk.

Szűr Tímea
DCSVT elnöke

dec 20

Ünnepi készenléti ügyelet Leányfalun

Tisztelt Érintettek!

Alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunakanyar Konzorcium részéről az ünnepi időszakban,
az alábbi beosztás szerint tartanak kollégáink helyszíni szemlével egybekötött ügyeletet.
Kérem, hogy indokolt esetben az ügyeleti napok figyelembevételével, a megadott telefonszámokon vegyék fel Velük a kapcsolatot:

ugyelet Lfalu

dec 13

Heti munkálatok Szentendre-Leányfalu-Tahitótfalu 2015. december 14-20.

A Dunakanyar Konzorcium megbízásából a tárgyi projekt alvállalkozói a 2015.12.14 – 2015.12.20 közötti időszakban a csatornaépítéssel érintett területeken az alábbi munkálatokat végzi:

 

Szentendre: Kankalin u., Boróka u., Várkonyi u.,

 • Házi bekötések kialakítása
 • Földmunkavégzés
 • Gerinc csatorna lefektetése és aknák beépítése
 • Közmű feltárási munkák

 

Útépítés:  Boróka u., Kökény u., Napos sétány, Gyepes u., Pismány u., Kankalin u., Szeder u., Nárcisz u., Kamilla u., Bérc u., Gyík u., Berkenye u., Magas u., Borbolya u., Meredek u., Toboz u., Barackvirág u.,

 

Leányfalu:  Pincehegyi u., Szendrey Júlia u., Őz u., Szitakötő u., Vadrózsa u.,

 • Házi bekötések kialakítása
 • Földmunkavégzés
 • Gerinc csatorna lefektetése és aknák beépítése
 • Közmű feltárási munkák

 

Útépítés: Őz u., Zerge u., Vadrózsa u., Szitakötő u., Panoráma u.,

 

Tahitótfalu: Domb u.,

 • Házi bekötések kialakítása
 • Földmunkavégzés
 • Gerinc csatorna lefektetése és aknák beépítése
 • Közmű feltárási munkák

 

Útépítés: Ereszvények u., Nyulas u., Mátyás Király u., Szitakötő u., Szállások u., Villa sor, Domb u.,

 

 

Kérjük az érintett lakosság támogatását és türelmét a fenti munkákkal kapcsolatban.

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Kántor Ervin

építésvezető

Régebbi bejegyzések «