Pócsmegyer kategória archívuma:

jan 31

Lakossági tájékoztató!

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 azonosító számú csatornázási projekt, mely öt település (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor) csatornahálózatának bővítését foglalta magába, 2015. december 31-én lezárult, a pályázat pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházásban érintett aszfaltos úthálózat eredeti állapotra való visszaállítása sok helyen még nem történt meg. Ennek oka, hogy a téli időjárási viszonyok között aszfalt-helyreállítási feladatokat nem lehet végezni. Az aszfaltos és egyéb utak végleges helyreállítására várhatóan március második felében, illetve áprilisban kerül sor.

A pályázatban lévő közel 60 km gerinccsatorna, és a 3049 telken belüli kiállás elkészült. A beruházás nagyságára való tekintettel előfordulhat, hogy néhány ingatlan esetében elmaradt a telken belüli kiállás megépítése. Kérjük azon ingatlantulajdonosok jelentkezését, akik fizetik az érdekeltségi hozzájárulást, s ennek ellenére nem alakították ki telkén belül a rákötés lehetőségét, szíveskedjen bejelentést tenni a Dunakanyari
Csatornázási Társulásnál az alábbi elérhetőségek egyikén:

email: dcstiroda@pocsmegyer.hu                telefon: 26/814-843

Kérjük továbbá az érintetteket, hogy a megépült hálózatra a rákötéseket még ne kezdjék meg, mert a rendszer még nem kapott működési engedélyt. A leendő szolgáltatók feladata, hogy a Katasztrófavédelemhez mihamarabb benyújtsák az ehhez szükséges papírokat. Amint az engedély megérkezik, a lakosság értesítést kap arról, hogy megkezdheti a gerincvezetékre való rákötést.

A házi bekötések kiépítéséhez a szolgáltató DMRV (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu), Fővárosi Vízművek Zrt. (Szigetmonostor, Pócsmegyer) által jóváhagyott bekötési terv szükséges. A tervet minden ingatlantulajdonosnak egyénileg kell elkészíttetni. A jóváhagyást követően a házi bekötés kiépíthető, azonban a két végpontot, vagyis a meglévő belső vezetékre való rákötés és a most megépült kiállásra való rákötés pontját szabadon kell hagyni, nem lehet betemetni. A megépült belső hálózatot a szolgáltatók – a működési engedély meglétét követően – egy helyszíni szemle keretében veszik át a lakosoktól, ahol ellenőrzik, hogy a kiépítés a terveknek megfelelően történt-e. Az engedély nélküli bekötés szigorú szankciókat von maga után!

A bekötési tervek elkészíttetését már nagyon sokan megkezdték, azonban a tervezők még nem tudják benyújtani a szolgáltatókhoz, mivel az ehhez szükséges geodéziai terv nem áll rendelkezésükre. Ezt a tervet a kivitelezőnek (Dunakanyar Konzorcium) kell prezentálni a beruházás befejezését követően. A tervek ellenőrzése és elfogadása jelenleg is zajlik a két szolgáltatónál.

Lakossági önerő

A projektben érintett 3049 ingatlantulajdonos 2012. január 1-jével kezdte meg a 240 000 Ft érdekeltségi hozzájárulás megfizetését. A többség OTP Lakástakarék pénztár szerződést kötött, melynek lejárata 2018. év eleje.
A projekt Támogatási Szerződésének aláírásakor (2011.12.19.) a támogatás mértéke 84,63% volt. A beruházás ideje alatt a támogatás mértéke 92,24%-ra emelkedett, valamint a Társulás (öt önkormányzat)  több alkalommal pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz önerő támogatásra, melyet sikeresen elnyert. Mindezekre hivatkozva elmondható, hogy a projekt során az önerőszükséglet jelentősen csökkent.
A befizetések nagy része az OTP Banknál, másik része az érintett lakosokból létrejött Társulatnál gyűlik. A mai napig felhasználásra csak az az összeg került, mely szükséges volt a projekthez. Igaz, a beruházás és ezzel egy-
idejűleg a projekt lezárult, azonban ennek is, mint minden európai uniós pályázatnak öt éves fenntartási ideje van (2020. december 31-ig). Ez azt jelenti, hogy ezen idő alatt mind a Magyar Állam, mind az EU bármikor ellenőrizheti a beruházást. Évente fenntartási jelentést kell készíteni, mely során igazolni kell a pályázatban szereplő környezeti-fenntarthatósági mutatókat, indikátorokat. Ilyen indikátor pl. a lakossági rákötések száma. Amennyiben a lakossági rákötések nem fogják elérni az elvárt mennyiséget, a Társulás komoly bírságra számíthat.
Erre hivatkozva, valamint arra, hogy az OTP LTP-k csak 2018-ban járnak le, a Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy a lakossági önerő elszámolása a fenntartási idő végén fog megtörténni.

Dunakanyari Csatornázási Társulás

A projekttel, káresetekkel kapcsolatos bejelentések:
Csepregi András projektvezető
Telefon: 20/951 4827
E-mail: csepregi.csatorna@hid.hu

dec 30

LEZÁRULT A JELENTŐS KÖRNYEZETMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS

Lezárult a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó öt település (Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu) csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási számú, több mint 4 milliárd forintos projekt.

 

A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén” című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv az EU új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Az előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot. 2004 és 2015 között Magyarországon a szennyvízgyűjtő csatornahálózattal ellátott területen élő lakosok száma 68%-ról 88-90%-ra nőtt, és a gyűjtőhálózattal összegyűjtött szennyvizek teljes mennyisége legalább másodfokú biológiai tisztítást kap a befogadóba történő kibocsátás előtt.

A Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2009 márciusában döntött a kistérségi csatornázási pályázat beadásáról EU-s források elnyerése céljából (KEOP 1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására). A csatornázási pályázathoz öt település – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor – csatlakozott.

2009 decemberében megalakult a Dunakanyari Csatornázási Társulás, mely az érintett önkormányzatokat, mint beruházókat képviseli a projekt megvalósításában. Az önkormányzatok közreműködésével a csatornázásra kijelölt területeken lévő ingatlanokon 2010 nyarán kezdődött el a lakossági szervezés. A csatornázásban résztvevő lakosok Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot alapítottak, amely a lakossági befizetések összegyűjtéséről gondoskodik.

  1. november 20-án, a pócsmegyeri Polgármesteri Hivatalban írták alá ünnepélyes keretek között a projekt szerződését. Az előkészítő és tervezési munkák után, 2014 szeptemberében elkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

Az öt településen közel 4000 ingatlant érint a csatornázási fejlesztés, ebből Leányfalun, Tahitótfalun, Szentendrén közel 1500, Pócsmegyeren és Szigetmonostoron közel 2500 bekötés valósul meg a beruházás révén.

A mintegy 4 milliárd forint összegű uniós támogatásból, illetve a lakossági befizetésekből megvalósuló beruházás révén jelentősen nő a lakosság életminősége és csökken a környezet terhelése. A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a projekttel párhuzamosan idén befejeződtek a szentendrei szennyvíztisztító-telep beruházási munkálatai, így a fejlesztés révén a telep alkalmassá vált a régió megnövekedett igényének kiszolgálására, csökkentve a környezeti terhelést.

dec 20

Ügyfélfogadási szünet

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat az idei évben már nem tart félfogadást.
A következő félfogadás 2016.01.06-án lesz.
Áldott, békés Ünnepeket kívánunk.

Szűr Tímea
DCSVT elnöke

dec 13

Heti munkálatok Szigetmonostor-Horány-Pócsmegyer-Surány 2015. december 14-20.

A Dunakanyar Konzorcium megbízásából a tárgyi projekt alvállalkozói a 2015.12.14 – 2015.12.20 közötti időszakban a csatornaépítéssel érintett területeken az alábbi munkálatokat végzi:

 

Szigetmonostor-Horány: Teljes csatornahálózat lokális javítások, helyreállítások, útkarbantartás

 

Pócsmegyer-Surány: Teljes csatornahálózat lokális javítások, helyreállítások, útkarbantartás

 

 

Kérjük az érintett lakosság támogatását és türelmét a fenti munkákkal kapcsolatban.

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Kántor Ervin

építésvezető

dec 11

Hétvégi munkavégzés

A Dunakanyar Konzorcium kivitelezői 2015.12.12-13-án munkavégzést terveznek Szentendre településen a  Berkenye utcában.

Leányfalun: Pincehegyi u., Panoráma, Szendrey Júlia u., Őz u., Vadrózsa u., Szitakötő u., Zerge u.

Tahitótfalun: Domb u., Ereszvények u., Nyulas u., Mátyás Király u., Vöröskő u.

Szigetmonostor-Horány és Pócsmegyer-Surány területén javítások, úthelyreállítások lesznek.

 

Kérjük a lakosság megértését és türelmét a munkákkal kapcsolatban!

 

Kántor Ervin

építésvezető

Régebbi bejegyzések «