GYIK

 

Tájékoztató a lakossági szennyvízbekötésről

 

Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu:

http://www.dunakanyaricsatornazas.hu/2015/09/tajekoztato-a-lakossagi-szennyvizbekotesrol-szentendre-leanyfalu-tahitotfalu/

 

Pócsmegyer-Surány:

http://www.dunakanyaricsatornazas.hu/2015/09/tajekoztato-a-lakossagi-szennyvizbekotesrol-pocsmegyer-surany/

 

Szigetmonostor-Horány:

http://www.dunakanyaricsatornazas.hu/2015/09/tajekoztato-a-lakossagi-szennyvizbekotesrol-szigetmonostor-horany/

Gyakran Ismételt Kérdések

 • Most csatlakoznék a csatornázáshoz, hol jelentkezzek?

A jelenlegi ütemhez nem lehet csatlakozni. A település önkormányzatánál kell bejelentkezni az igénnyel. Egy következő lépcsőben lehet rácsatlakozni a közműre. 

 • A bekötés helyéről szeretnék egyeztetni.

A kivitelezővel időpontot kell egyeztetni, amikor kijelölik a bekötés helyét. A kivitelező értesítőt küld az ingatlantulajdonos számára az elérhetőségekkel.

 • Nem tudok otthon lenni, amikor a bekötést végzi a kivitelező.

A Kivitelező a DCST projektben meghatározott műszaki tartalmat építi ki, bekötést nem végez.
A projektben meghatározott, ingatlanon belüli műszaki tartalom megvalósításához (pl.: ellenőrző tisztítónyílás, házi beemelő és nyomóvezetéke) szükséges a bejutás. Az ingatlantulajdonos jelöljön meg szomszédot, barátot, rokont, aki a bejutást biztosítja a telekhatáron belülre.

 • Mikor lehet elkezdeni a házi bekötést?

Az ingatlanon belüli kiépítést (ami a tulajdonos feladata) el lehet kezdeni. A projekt keretében kiépített közműre csatlakozni a Közműszolgáltató részéről jóváhagyott bekötési terv birtokában, várhatóan 2015. szeptember végétől lesz lehetőség. Az erre vonatkozó külön tájékoztatásig a csatlakozás szigorúan TILOS!

 • Kötelező a javasolt céget választani a házi bekötéshez?

Nem. A házi bekötőcsatorna/bekötővezeték a közművel együtt kiépül, az arra való csatlakozás közterületi munkavégzést és közműegyeztetést várhatóan nem igényel.
A házi szennyvízhálózatot (ingatlanon belül) az előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A műszaki követelményeket részben jogszabályok, részben szabványok, részben műszaki irányelvek határozzák meg; betartásuk az ingatlan védelmét és a rendszer kezelhetőségét, üzembiztonságát szolgálja..

 • Mennyibe kerül a házi bekötés?

A házi bekötőcsatorna/bekötővezeték a közművel együtt kiépül, az arra való csatlakozás közterületi munkavégzést és közműegyeztetést várhatóan nem igényel. Az ingatlanon belüli, házi szennyvízhálózat kiépítése jóváhagyott bekötési terv alapján, az előírt műszaki követelményeknek megfelelően készüljön. Gravitációs házi szennyvízhálózat kiépítésének költsége a helyi körülmények és a szükséges műszaki tartalom függvénye (távolság, mélység, talajminőség, szennyvíztároló bontás/-feltöltés, térburkolat, stb.). „Normál” esetben kb. 5-8 ezer Ft/fm. Jogosult, számlaképes vállalkozó kivitelezésében kivitelezői felelősség érvényesíthető. Árajánlat kérése indokolt, akár több vállalkozástól is.

 • Módosítható a bekötés helye egyeztetés után?

Nem. A kivitelező megváltoztathatja a bekötés helyét, ha nem valósítható meg a kijelölt helyen. Pl. túl közel van a gázvezeték. (A gáz és a csatornaközmű között előírás, hogy minimum 1 m távolság legyen.

Javasoljuk, hogy a bekötővezeték ne ütközzön a jelenlegi szennyvíztárolónak, mert a házi csatornának azt el kell kerülnie, vagy a tároló földfeltöltésének és a közműcsatlakozás kiépítésének időtartama alatt az ingatlan szennyvízelvezetése működésképtelen lesz.

 • Nyaralóingatlanom van. Eddig emésztőt használtam, és egyelőre még megfelel nekem ez a megoldás. Kötelező rácsatlakozni a kiépített csatornabeállásra?

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a lakosoknak onnantól számítva, hogy számukra műszakilag rendelkezésre áll a csatornahálózat, 90 napon belül kell rákötni a csatornára. Amennyiben ezt nem teszik meg, ún. talajterhelési díjat kötelesek fizetni a helyi önkormányzat számára. Ennek díja általában többszöröse a csatornahasználat díjának.

Bővebben: Talajterhelési Dij

 • A locsolásra használt víznél is kell csatornadíjat fizetni?

A szennyvízelvezetés és -tisztítás díjának meghatározása az elszámolási vízmérőn mért mennyiség alapján történik. Csatornadíj tekintetében az elszámolási mérővel minden vízmennyiség mérése szükséges, ami a szennyvízelvezető rendszerbe kerülhet.
A bekötési vízmérőn mért teljes használati vízmennyiségből lehetőség van a nyári időszakban locsolási kedvezmény igénybevételére, vagy a locsolási célt szolgáló vízmennyiség elkülönített mérésére locsolómérő felszerelésével. Mindkét kedvezmény igénybe vételéhez szükséges eljárásrendről FV Zrt., illetve a DMRV Rt. ügyfélszolgálatán vagy honlapján kaphat bővebb információt:

http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/lakasmellekmeros_ugyfelek/locsolasi_mellekvizmero

http://www.dmrvrt.hu/hu/locsolasi-kedvezmenyek

 • Az elkészült munka után mikor kerül sor az útburkolat végleges helyreállítására? Ahol korábban nem volt aszfaltozás, ott is kap burkolatot az utca?

A teljes szakasz befejezése után kerül sor az eredeti állapot visszaállítására. A földutak nem kapnak aszfaltburkolatot.

 • Ki jelenti be, ha a munkák során megsérül a közmű (víz-, gázvezeték)?

A kivitelezőnek kell megtenni a bejelentést közműszakadás esetén.